شرکت مهندسی ایمن کیا صنعت | آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
2
rtl,page-template-default,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

 بخش هوا :

 

A-1 –  نمونه برداری و آنالیز گازهای خروجی دودکش شامل 9 گاز H2S , THC , SO2 , NOx , NO2 , NO , O2 , CO2  , CO  و محاسبه پارامترهای دمای گاز خروجی ، دمای محیطی ، % EFF , % LOSS , Excess Air   و قابلیت  O2 Normalization

نمونه برداری صنعتی با تحمل درجه حرارت 1400 درجه سانتیگراد

نمونه برداری استاندارد با تحمل درجه حرارت 600 درجه سانتیگراد

سنجش فلو ( دبی جریان گاز خروجی دودکش ) و سنجش سرعت جرمی

سنجش درصد تیرگی گاز خروجی دودکش یا دوده ( Soot)

A-2   – نمونه برداری وآنالیز گازهای خروجی اگزوز وسایط نقلیه موتوری شامل 5 گاز NOx , THC , CO2 , CO , O2 و پارامتر Lambada .

-A-3سنجش درصد تیرگی (Opacity)  دود خروجی اگزوز وسایط نقلیه موتوری دیزلی و قابلیت سنجش تیرگی دود اگزوز (واحد % یا K = 1/m ) درجه حرارت روغن و سنجش RPM .

A-4- سنجش غبار محیطی به روش قرائت مستقیم ( سنجش پارامتر PM 10 ) ( دستگاه منتخب سازمان محیط زیست )

A-5-سنجش گازهای محیطی به روش قرائت مستقیم ( سنجش پارامترهای CO; NO2; SO2; O3; BTEX ) (دستگاه منتخب سازمان محیط زیست )

A-6: نمونه برداری و آنالیز ذرات معلق خروجی دودکش بر اساس استاندارد ISO 9096  یا  EPA 05

 

 بخش صدا و ارتعاش

 

B-1: اندازه گیری و سنجش صوت زیست محیطی طبق استاندارد ISO 1996/1 در وضعیت های روز و شب

B-2:اندازه گیری و سنجش ارتعاشات وارده به سطوح

B-3 – اندازه گیری و سنجش اشعه UV

 

 بخش آب و فاضلاب

 

-نمونه برداری ، آنالیز و ارزشیابی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و آلودگی فاضلاب شامل 52 پارامتر اصلی ارزیابی