شرکت مهندسی ایمن کیا صنعت | عوامل زیان آور محیط کار
15699
rtl,page-template-default,page,page-id-15699,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

عوامل زیان آور محیط کار

 عومل زیان آور فیزیکی :

 

صدا :

 

عملیات صداسنجی شامل بررسی مقدماتی ، تعیین روش استاندارد جهت هر محل اندازه گیری بر اساس استانداردهای ASTM, ISO, ANSI و …

تهیه نقشه های صوتی به صورت ایستگاه بندی و نقشه های ایزو دسیبل و تعیین میزان تراز فشار صوت در شبکه های Z, C, A در حالتهای Slow , Fast و همچنین تعیین میزان  Leq , LAmzx,min و … و ارزشیابی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در شبکه های مختلف و آنالیز فرکانسی صدا در 11 باند فرکانسی اکتاوباند .

 

دوزیمتری صدا :

 

به عنوان مطمئن ترین راه جهت تعیین میزان مواجهه فردی با صدا و تعیین میزان دوز دریافتی و Laeq و بیش از 10 پارامتر اصلی در ارزیابی میزان مواجهه فردی با صدا

 

 روشنایی :

 

عملیات سنجش روشنایی شامل بررسی مقدماتی و تعیین روش استاندارد جهت هر محل بر اساس استانداردهای IES و تهیه نقشه های جامع جهت هر محل و ارائه گزارش کامل مشتمل بر شرایط محل و وضعیت موجود و تعیین میزان شدت روشنایی طبیعی خارجی و میزان شدت روشنایی طبیعی داخلی و میزان DF و استنباط میزان شدت روشنایی داخلی و تعیین میزان شدت روشنایی طبیعی و مصنوعی و میزان استنباط شدت روشنایی مصنوعی در هر محل و مقایسه با استاندارد های ملی ( ITCOH ) و بین المللی

 

ارتعاش :

 

عملیات سنجش ارتعاش وارده به دست (HARM ) و کل بدن ( Whole Body ) بر اساس استاندارد ISO2631 و به منظور تعیین میزان ارتعاش وارده به دست و بازو و یا کل بدن انجام پذیرفته و با توجه به مدت زمان تماس و میزان پارامترهای اندازه گیری شده با استاندارد های مدون ملی ( ITCOH ) و بین المللی مقایسه می گردد .

 

 استرس های گرمایی و سرمایی :

 

کلیات تعیین میزان استرس های گرمایی و سرمایی بر اساس روشهای استاندارد ISO, EPA, ACGIH, ANSI, OSHA و طبق توصیه های AS HARE انجام گرفته و با توجه به شرایط محیطی و شرایط جوی محل اندازه گیری نیازمندی های هر بخش مشخص می شود . پارامترهای اصلی تحلیلی در مبحث شاخص گرمایی عبارتند از SWreq, ITS, AET, HIS و شاخص های تجربی در مبحث   شاخص های گرمایی عبارتند از CET, WD, P4SR, WGT, WBGT  -درمبحث استرس های سرمایی نیز پارامترهای اصلی سرمایش عمومی و موضعی DEL, WCI و IREQ اجرا و با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از محیط  نتایج با استانداردهای مدون ملی و بین المللی مقایسه می گردد .

 

میدان های مغناطیسی و الکتریکی و امواج MW و RF :

 

به منظور سنجش میزان میدان های مغناطیسی در هر محل اندازه گیری ها بر اساس توصیه های مراجع ملی و بین المللی از جمله OSHA, ITCOH و ANSI در محور های x,y,z در هر محل انجام پذیرفته و نتایج به صورت ماگزیمم و مینیمم میدان در هر محل اعلام و با استانداردهای موجود مقایسه می گردد .

 

 اشعه UV و IR :

 

به منظور سنجش میزان اشعه های موجود در محل های کاری از توصیه های مراجع ملی و بین المللی از جمله OSHA, ACGIH و ITCOH استفاده گردیده و نتایج اندازه گیری با توجه به مدت زمان تماس و سایر شرایط محیطی با استاندارد های موجود ملی و بین المللی مقایسه می گردد .

 

پرتوهای β, α, χ :

 

اندازه گیری و ارزشیابی پرتوهای β, α, χ توسط دستگاه سنجش Mini Instrument و با توجه به توصیه های سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان های بین المللی ACGIH و OSHA و با در نظر گرفتن شرایط محیطی و مدت زمان مواجهه فرد اندازه گیری ها انجام و با قوانین مدون ملی ( ITCOH ) و مراجع بین المللی ارزیابی می گردد .

 

لیست دستگاه های سنجش عوامل زیان آور فیزیکی:

 

1– دستگاه صدا سنج آنالیزوردار مدل CEL450 BII ساخت کمپانی Casella Cel انگلستان مجهز به نرم افزار پیشرفته dB-12 ( قابلیت آنالیزور صدا در 11 باند فرکانسی اکتاوباند – صداسنجی در سه شبکه توزین صدا و قابلیتهای متعدد جهت انجام صداسنجی پیشرفته تحت استاندارد ANSI آمریکا )

 

2- دستگاه دوزیمتری صدا مدل CEL360 ساخت کمپانی Casella Cel انگلستان دارای قابلیت سنجش حداقل 10پارامتر ارزیابی در بحث دوزیمتری صدا ، دارای میکروفون مخصوص صداسنجی و قابلیت تبدیل دستگاه دوزیمتری به صداسنجی ساده ساخت کمپانی Casella Cel انگلستان

 

3- کالیبراتور دیجیتالی مخصوص کالیبراسیون دستگاه های صداسنج و دوزیمتری صدا مدل Cel 110/2 ساخت کمپانی Casella Cel انگلستان

 

4- دستگاههای سنجش روشنایی – لوکس متر مدل EC1 ساخت کمپانی Hagner سوئد ( قابلیت سنجش روشنایی از 0.1 Lux تا 200000  )

 

5- دستگاه سنجش روشنایی و درخشندگی مدل Screen Master ساخت کمپانی AB Hagner سوئد

 

6- کیت کامل دستگاه سنجش ارتعاش مدل GA2003 ساخت کمپانی Castel انگلستان ] قابلیت سنجش ارتعاشات وارده به دست و بازو HARM در سه محور x,y,z و دارای سنسور مخصوص ارتعاشات ناشی از سطوح وارده به کل بدن (Whole Body ) ]

 

7- دستگاه سنجش پرتوهای ماورای بنفش UV-A مدل EC1-UVA ساخت کمپانی AB Hagner سوئد

 

8- دستگاه سنجش میدانهای مغناطیسی ( EMF ) در سه محور x,y,z و قابلیت دوزیمتری میزان امواج میدانهای مغناطیسی والکتریکی

9- دستگاه سنجش اشعه IR ساخت کمپانی Hagner  سوئد

 

10- دستگاه سنجش درجه حرارت و درصد رطوبت محیطی (%RH)  مدل 1360  ساخت کمپانی TES  تایوان

 

11- دستگاه اندازه گیری  شاخص های گرمایی و سرمایی در محیط کار و سنجش و ارزیابی پارامترهای زیر شامل :

 

      WBGT (شاخص استرس گرمایی)

 

شاخص استرس سرمایی

شاخص راحتی و آسایش

شاخص تنش حرارتی ITS

شاخص میزان عرق لازم SWreq

شاخص تنش گرمای HSI

زمان مواجهه AET

شاخص دمای موثر ET

شاخص دمای موثر تصحیح شده CET

شاخص اکسفورد WD

شاخص میدان عرق پیش بینی شده 4 ساعته (P4 SR)

شاخص دمای گوی تر WGT

12- دستگاه Microtherm  : ساخت کمپانی Casella cel انگلستان با قابلیت اندازه گیری دمای خشک (Td) ، دمای تر (TW) و درصد رطوبت (%RH) و نقطه شبنم  (Dew point) و محاسبه شاخص های WBGT در محیطهای Indoor   و out door.

13- دستگاه ارت سنج مدل 4105A ساخت کمپانی KYORITSU جهت اندازه گیری مقاومت زمین در چاههای ارت و دستگاهها

 

عوامل زیان آور شیمیایی :

 

 

ذرات معلق محیطی :

 

عملیات سنجش میزان ذرات معلق محیطی به روش Gravimetric و همچنین دستگاهی و به روش Laser Scattering قابل انجام بوده و با توجه به روش های سازمان های بین المللی ASTM, NIOSH انجام می گیرد

 

 ذرات معلق فردی :

 

عملیات سنجش میزان ذرات معلق فردی به روشGravimetric و دستگاهی به روش Laser Scattering انجام گردیده و با توجه به روش های سازمان های بین المللی NIOSH, ASTM انجام می گیرد .

اندازه گیری و ارزشیابی میزان آلاینده های گازی ، بخار و فلزات در هوای محیط کار با توجه به روشهای NIOSH, ASTM و Long term اجرا گردیده و با توجه به شرایط محیطی نتایج تصحیح گردیده و با استانداردهای ملی و بین المللی مقایسه می گردد .

 

 لیست دستگاه های سنجش عوامل زیان آور شیمیایی :

 

1-  کیت کامل پمپ نمونه برداری فردی ساخت SKC  انگلستان با دبی  0- 5 Lit/min  (جهت نمونه برداری آلاینده های هوا )  4 دستگاه

2- کیت کامل پمپ نمونه برداری فردی مدل Pocket Pump    4 دستگاه

3- کیت کامل پمپ نمونه برداری فردی مدل Air Lit Pump    4 دستگاه

4- پمپ نمونه برداری محیطی مدل MCS20  ساخت SKC  انگلستان با دبی  2 – 20 Lit/min  (جهت نمونه برداری آلاینده های هوا – محیطی )

5- پمپ دستی پیستونی Gastec  به همراه انواع دتکتور تیوپ جهت سنجش گازها و بخارات شیمیایی در هوای محیط کار به روش D.R

6- ستگاه سنجش میزان ذرات معلق موجود در محیط کار و تفکیک ذرات PM1 , PM 2.5 , PM 10, TWA به روش قرائت مستقیم با استفاده از تکنیک Laser Scattering  ساخت کمپانی TSI آمریکا

7- دستگاه گازسنج محیطی مدل Babuc A جهت سنجش گازهای  محیطی ساخت ایتالیا ( با ورودی 11 کانال سنسورهای مادون قرمز و الکتروشیمیایی ) جهت سنجش گازها و بخارات شیمیایی در هوای محیط

8- دستگاه گازسنج محیطی مدل Aeroqual جهت سنجش گازهای  محیطی جهت سنجش گازها و بخارات شیمیایی در هوای محیط

9- دستگاه سنجش قرائت مستقیم  گازها و بخارات شیمیایی آلی ( VOC) ساخت ION Science

10-کلیه لوازم و تجهیزات مخصوص نمونه برداری طولانی مدت :جهت سنجش آلاینده های شیمیایی شامل فیوم های فلزی و گازها و بخارات

11- دستگاه فشارسنج محیطی PHB-318 ساخت کمپانی LUTRON  با قابلیت اندازه گیری فشار هوا با واحدهای mm/Hg وPa وin Hg دمای هوا بر حسب 0C و 0F و درصد رطوبت نسبی  (%RH) و همچنین نقطه شبنم (Dew point)

12- تجهیزات کالیبراسیون پمپ های فردی با دقت 1ml در دقیقه

 

 

ارگونومی

 

 با توجه به شرایط و پوسچرهای کاری و نوع فعالیت های موجود در محیط کار یک یا چند روش مرسوم و متداول جهت بررسی سختی کار و عوامل روحی و روانی کار اجرا و نتایج بررسی می شود .

 

روش های متداول که به صورت عمومی جهت سنجش زیادی از صنایع کاربرد دارند عبارتند از :

PLIBEL, HAMA, OWAS, JEMS, QEC, Reba, Rula و NMQ که طی مرحله جمع آوری اطلاعات و مرحله ارزیابی و ارائه راهکارهای لازم جهت هر شغل ارائه می گردد

 

   لیست تجهیزات ارزیابی ارگونومی :

 

  • کیت کامل آنتروپومتری
  • دستگاه ارگومتر
  • نرم افزارهای ارزیابی پوسچر
  • بررسی و ارزیابی ریسک های ارگونومیکی مشاغل طبق تکنیک های OWAS , RULA , NMQ , Lifting , QEC, REBA
  • بررسی و ارزیابی وضعیت روانشناسی صنعتی (MMPI , SCL90)
  • کیت کامل نمونه برداری BIO Aerosol به همراه تجهیزات مربوطه جهت نمونه برداری و آنالیز طبق استاندارد متدهای مرجع(Anderson pump)